Shaping

Engelskt ord för formning, och det beskriver precis vad man gör, formar ett beteende hos en annan individ.

Inledning

När jag som tränare använder klicker + förstärkning (klickerträning), så finns det olika sätt för mig att få fram beteenden hos individen jag tränar med.

Shaping - forma beteenden. Denna inlärningsteknik kallas också successiv approximation. I träningen sätter man upp ett slutmål (så här ska beteendet se ut) och tränar sedan mot detta mål i små, små steg, så små att individen hela tiden har en möjlighet till lyckanden.

Targeting, individen lärs att nudda och/eller följa ett föremål med nos eller tassar, sedan använder man detta för att lära in andra beteenden t.ex. framåtsändande, kontaktfält på Agilityhinder eller andra beteenden. Vi återkommer till detta i nästa nummer.

Förstärka redan färdiga beteenden och få individen att på detta sätt göra det mer ofta, (delfintränare kallar detta Scanning).

Vi kan också använda oss av att Locka till beteendet, genom att t.ex. ha en godbit framför hundens nos och få den att följa godbiten samtidigt som den också gör ett beteende exempelvis sitt.

Shaping

Jag använder mig ofta av shaping då jag vill få fram ett beteende. Det är då minst lika viktigt att planera sin träning och föra anteckningar över hur det går som att träna.

Innan jag påbörjar träningen brukar jag besvara några få frågor för mig själv (jag skriver ofta ned dem), dessa frågor är:

 1. Hur ser det önskade beteendet ut?
 2. Vilka delar finns det i beteendet?
 3. Förkunskaper? Måste individen kunna något annat beteende innan vi kan börja med denna träning?
 4. Vad är "nyckeln" i beteendet, vad är viktigast?, vad ska jag börja med?, exempelvis i apportering - är det föremålsintresse?
 5. Jag skriver ned den tänkta träningsgången, steg 1,2,3,4,5 osv. Lägger upp träningen i så små steg som möjligt (speciellt VIKTIGT i början av träningen av ett nytt beteende), ge individen stora och många möjligheter att lyckas.

Om vi (t.ex. hunden och jag) ska träna ett nytt beteende så tänker jag på att ha så lite störningar med som möjligt. Det är vanligt att jag börjar träna ett nytt beteende hemma i vardagsrummet. Hunden kan då koncentrera sig lättare på vad det är jag förstärker och jag har lättare att förstärka det jag vill få fram.

Det jag upplever som svårast för många hundtränare är att se den lilla detaljen, att se att den lilla rörelsen (titta lite åt höger) kan bli den större rörelsen (snurra runt åt höger).

Vi kan skriva ned detta så får vi se om det är möjligt. (vi svarar på frågorna)

 1. Hunden ska snurra runt åt höger, det spelar ingen roll hur den går med tassarna.
 2. Titta åt höger, vrida kroppen åt höger och röra sig åt höger.
 3. Inga förkunskaper behövs.
 4. Jag börjar med att titta åt höger.
 5. Min tänkta träningsgång (det är troligen flera klick på varje del, och kanske också flera träningstillfällen på varje del) är att jag klickar för att:
 1. hunden tittar åt höger. Jag måste tänka på att vi flyttar oss lite varje gång så att hunden inte tror att den blir klickad för att den tittar på något speciellt.
 2. när hunden börjar titta mer och mer tydligt åt höger kan jag ändra kriteriet för att få ett klick + godis, till att klicka för att hunden tittar åt höger och börjar vrida sig lite.
 3. hunden tittar och vrider sig åt höger, jag börjar klickar för att den också lyfter med vänster tass i vridningen.
 4. hunden tittar och vrider sig åt höger, jag börjar klickar för att den också flyttar med vänster tass i vridningen.
 5. hunden vrider sig 1/8 dels varv åt höger.
 6. hunden vrider sig 1/4 dels varv åt höger.
 7. hunden vrider sig ½ varv åt höger.
 8. hunden snurrar 1 varv åt höger

Nu är jag klar med beteendet men kanske vill jag ändå fortsätta att lägga till några kriterier innan jag "döper" beteendet, kanske vill jag att hunden snurrar 2 eller 3 gånger åt höger, kanske vill jag att det ska ske i en viss snabbhet osv. Jag lägger till dessa kriterier först innan jag "döper" beteendet till ex SNURRA, andra tränare kanske "döper" beteendet tidigare, vad det handlar om är att jag kan få hunden (individen) att göra det här när jag säger SNURRA och bara då, vilket leder oss in på stimuluskontroll (som vi kommer att tala mer om i ett annat nummer av Hundliv).

Ju mer du tränar desto bättre blir du på att genom dina klick informera och leda hunden genom träningen, de teoretiska kunskaperna kan du läsa in men för att bli bra på det praktiska, dvs timing, se stegen, förstärka rätt måste du själv öva, öva, öva........

I boken Don´t shoot the Dog av Karen Pryor (som för övrigt är en ovärderlig bok om operant inlärning, shaping, förstärkning, stimuluskontroll, hur få bort beteenden vi inte vill ha) skriver Karen att det finns två aspekter i Shaping. Metoden - det är beteendet som vi vill att individen ska göra och de steg vi använder för att få fram dessa beteenden och Principerna eller reglerna som säger hur, när och varför dessa beteenden blir förstärkta.

Många gånger koncentrerar vi oss bara på metoden: "Håll godiset nära framför hundens nos och för handen ifrån dig mot hundens bak", "Håll golfklubban som teckningen visar", det är bra att använda dessa metoder.

De har ofta utvecklats över många års erfarenhet, av många människor, genom försök och misstag, så de fungerar. De är bra att ta reda på så mycket som möjligt om du vill lära dig en speciell sak, rida, träna hund, spela tennis, dyka osv från böcker, videos eller någon som kan visa dig.

Den andra sidan av Shaping är Principerna, reglerna som kontrollerar såna saker som när du kan pressa på och när du måste slappna av, när du kan öka ditt kriterium effektivt, vad du gör om du får problem och kanske allra mest när du ska sluta träningspasset.

Jag har fritt översatt vissa bitar i kapitlet nedan men inte hela kapitlet utan bara så mycket att det förklarar regeln. Sedan har jag lagt till en del själv.

De tio lagarna i Shaping

Karen skriver att det finns 10 lagar i shaping som hon ser det. De fyra första kommer direkt från psykologilabben och har blivit demonstrerade och bevisade vetenskapligt. Andra har inte provats men är viktiga att följa.

  1. Öka kriterium i så små steg att individen Du tränar med alltid har en rimlig chans att få förstärkning.

I praktiken betyder det att du ökar dina krav eller ökar dina kriterium inom de gränser individen redan utför. Om din hund hoppar 30 cm ibland med 10 cm tillgodo kan du höja hindret till 35 cm.

Hur fort du kan öka kraven eller höja dina kriterium är inte beroende på individens förmåga och skicklighet utan på hur väl du kommunicerar med din klicker, vilka dina regler är för att få möjlighet till förstärkning.

Varje gång du ändrar kriterium ändrar du reglerna för beteendet.

  1. Träna en sak i taget, försök inte forma ett beteende med 2 kriterium samtidigt.

Detta betyder inte att du inte kan arbeta med flera olika beteenden. Utan att när du tränar ett beteende så arbetar vi med exempelvis hastighet (hur fort individen gör beteendet), tid, antal gånger separat först tills individen lärt sig att göra dem var för sig, då kan jag lägga ihop det och veta att det fungerar.

En förstärkning kan nämligen inte förstärka exempelvis både tid, hastighet och antal gånger under inlärning.

Om uppgiften (övningen) kan brytas ned i separata delar, som sedan formas separat, kommer inlärningen att gå fortare.

  1. Sätt alltid den rådande nivån på beteendet på en oregelbunden förstärknings schema innan du lägger till eller höjer kriterium.

Förstärkningen sker inte alltid när väl beteendet är lärt p.g.a. av det stärker beteendet.

Alla tränare håller dock inte med Karen och vetenskapen i detta, paret Marian och Bob Bailey använder inte oregelbunden förstärkning särskilt ofta enligt deras sätt att se det.

  1. När du introducerar ett nytt kriterium, släpp tillfälligt på de gamla.

Tänk dig att du håller på att lära dig att spela squash, och du har tränat mycket duktigt på att skicka bollen dit du vill - riktning. Nu vill du träna hastighet, men när du slår på bollen hårdare går bollen åt vilket håll som helst. Glöm riktning ett tag och bara slå iväg bollen. När du har fått lite kontroll på hastighet en på bollen, din förmåga att rikta bollen kommer att komma tillbaka väldigt snabbt.

  1. Var före den du tränar

Planera din träningsprogram så att du om din partner gör ett stort steg fram i träningsplanen, är med och förstärker och vet vad du skall förstärka som nästa.

  1. Byt inte tränare

Samma tränare på samma beteende tills det är inlärt och under stimuluskontroll på ord, handtecken eller annat stimuli.

Flera tränare kan träna med samma individ, men bör hålla sig till olika beteenden. Den enda gång du kan fundera på att byta tränare på ett beteende är då tränaren inte kommer någonstans, inte får individen att förstå vad som förstärks. Om individen lär sig lite eller inget har man inget att förlora på att byta tränare.

  1. Om din träning ej fungerar

Om din tänkta träningsgång (steg1,2,3,4 osv) inte fungerar, prova en annan väg, det finns lika många sätt att få fram beteenden som det finns tränare att tänka ut dem.

  1. Avbryt inte träningen omotiverat; det blir en negativ bestraffning.

Att ta bort något trevligt, gör att beteendet bestraffas. Det är viktigt att tränaren håller sin uppmärksamhet på individen som tränas, tills träningsstunden är över. Det är mer än hövlighet eller självdisciplin, det är bra träning.

Vi kan använda avbrytande för att ta bort beteenden vi inte vill ha ex om hunden hoppar vänder vi oss bort från den så slutar den hoppa den vill ju ha vår kontakt. Om vi använder det i träningen ex talat i telefon när vi tränar, dagdrömmer, röker mm så är chansen stor att vi inte bara missar något individen gör utan också förlorar beteendet p.g.a. att vi tar bort uppmärksamheten på individen.

  1. Sluta medan du är på rätt väg.

Hur lång ska en träning vara? Det beror på hur länge individen som tränas klarar att vara uppmärksam. Katter verkar ofta bli rastlösa efter ca 12 förstärkningar, så ca 5 minuter vore lagom. Hundar och hästar kan arbeta längre.

(Ovanstående gäller troligen en individ som är van att träna på detta sätt, så en individ som håller på att lära sig lära skulle jag rekommendera 3 klick x 3 klick, alltså ett träningspass på 3 klick, en kort paus ca 30 sekunder, träningspass på 3 klick, paus ca 1 min, träning med 3 klick).

Klickerträning handlar om timing och att förstärka rätt beteenden.

Men när jag shapar känns det riktigt att vi kommunicerar via klickern och beteendena. Min hund och mina katter vet att de kan få mig att klicka så de prövar sig fram, min uppgift är att leda dem i träningen på ett sådant sätt att de har lätt för att förstå vilket beteende jag vill att de ska göra.

Lycka till med träningen!

Copyright Marie Fogelquist ©

Pryor Karen (1996), HUND & DELFIN, Hundens Förlag, Örebro, ISBN 91-973079-0-4

Pryor Karen (1985), DON´T SHOOT THE DOG, Bantam Books, New York, ISBN 0-553-25388-3

Pryor Karen (1994), LADS BEFORE THE WIND, Sunshine Books, Washington, ISBN 0-9624017-3-0

Hallgren Anders (1990) SHAPING, Jycke Tryck AB, Vagnhärad, ISBN 91-970697-9-5