Om älgen tas som totem representerar värdighet, makt, inre styrka och jämn passion. Drömmen eller den verkliga siktningen förmedlar ett budskap för att hålla sig stabil på din nuvarande kurs med uthållighet i den konkurrensutsatta omgivningen. Älg är en växtätare som representerar ett rent, okomplicerat liv som består av att äta bra, omgivande med betrodda vänner och att ställa upp och uppnå mål. Älgen är ett flockdjur snarare än ett ensamt djur som lever i besättningar. Detta inspirerar en person att bo i samhället för att dela och kommunicera med folket. Livet full av energi vid varje dörr steg med överlevnads- och framgångs förmågan vid något tillfälle är motivation smeddelandet som en elev kan förstå från älgen.